Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin Çalışmalarını Anlattı

Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin Çalışmalarını Anlattı
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü“ münasebetiyle medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi ve Kayseri Üniversitesi’nde kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Üniversitenin personel lokalinde düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, fakülte dekanları, MYO müdürleri, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ve daire başkanları ile yazılı ve görsel medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ev sahipliğinden dolayı Rektör Karamustafa’ya teşekkür etti ve Kayseri Üniversitesi’nin çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasında özverili ve fedakârca çalışan tüm basın mensuplarının çalışan gazeteciler günlerini kutladı ve üniversitenin faaliyetlerinin duyurulmasında sürekli verdikleri destekten dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

Henüz kuruluşu yeni olmasına rağmen Kayseri Üniversitesi’nin gerek eğitim, gerekse bilimsel alandaki faaliyetleri ve projeleriyle önemli mesafe kat ettiğini kaydeden Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin sayılı üniversiteler arasına girme hedefine doğru hızla ilerlediğini söyledi.

“Sahada Üniversite” sloganı ile öğrencilere verdikleri eğitimi sahada daha nitelikli hale getirmeye yönelik çalışmaları hakkında da bilgiler veren Rektör Karamustafa, üniversitelerinin en büyük hedeflerinden olan OSB MYO projelerinin en yakın zamanda hayata geçeceğini ifade etti.

Rektör Karamustafa, konuşmasında şunları söyledi;

“Ortak akla, veriye ve stratejik yönetim yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan eylem planlarının kararlılıkla uygulanması sonucunda Kayseri Üniversitesi kuruluşunun üzerinden geçen 4 yılı aşkın kısa sayılabilecek bir sürede çok önemli gelişmeler göstermiştir. Eğitim ve öğretimde kalite, öğrenci odaklılık, sektör ve toplum ile birlikte eğitim anlayışı ile güçlü bir mesleki ve teknik yükseköğretim odaklı bir üniversite olma hedefleri doğrultusunda katılımcı, erişilebilir, şeffaf, hesap verebilir, her an denetime açık, kaynaklarını verimli ve etkin kullanan, ölçen, değerlendiren ve değerlendirme sonuçlarını politika ve uygulamalarına yansıtan stratejik yönetim anlayışı kurumsal kültüre dönüştürülmüştür. Genç fakat köklü gelenekler ve deneyim üzerine kurulan ve gelişimini büyük bir ivme ile sürdüren Kayseri Üniversitesi’nin önümüzdeki 4 yıllık hedeflerini 4 boyut altında özetleyecek olursak, ilki veriye dayalı stratejik yönetimdir. İkincisi eğitim-öğretimde yüksek düzeyli sürdürülebilir kalitedir. Kayseri Üniversitesi’nin ilk 4 yılında eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin hayat koşullarının iyileştirilmesi, sosyal, sportif, kültürel etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin sosyal yaşam ve iş hayatına hazırlanmaları kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Üçüncüsü araştırma kapsam ve kalitesinin yükseltilmesidir.  Eğitim-Araştırma boyutunda temelleri atılan kurumsal kapasite ileriye taşınacaktır. Bu kapsamda lisans ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma faaliyetlerine katılımları artırılacak ve derslerde öğrencilerin konuyla ilgili araştırma faaliyetleri yürütmesine yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Dördüncü olarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesini söyleyebiliriz. Kayseri Üniversitesi’nin ilk 4 yılında oluşturulan fiziksel ve teknolojik altyapılar daha da geliştirilerek, mensuplarımıza ve öğrencilerimize çevre dostu, engelsiz ve yüksek kaliteli sürdürülebilir kampüs ortamları sunulacaktır. Üniversitemizin insan kaynakları kapasitesi, nitelikli akademik ve idari personel istihdamı artırılacaktır. Fiziksel kapasitenin ve altyapı kalitesinin artırılması kapsamında ise üniversitemizin bütçe imkânlarının yanı sıra hayırsever desteklerinden de üst düzeyde istifade edilerek; Organize Sanayi Bölgesinde bir meslek yüksekokulu kurulması, üniversitemizin genişleme alanlarının yapılandırılması, ilave altyapılar oluşturulması ve var olanların niteliğinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Sonuç olarak kuruluşunda ortaya konulan eylem planlarının kararlılıkla uygulanması sonucunda önemli gelişmeler gösteren Kayseri Üniversitesi’nin gelecek 4 yıl hedeflerine de başarılı bir şekilde ulaşması suretiyle; mesleki ve teknik öğretimde ülkemize, bölgesine, topluma ve sektöre üst düzeyde katkı sağlayan önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer almasının sağlanmasını hedeflemekteyiz.”

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, tüm basın çalışanları adına Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’a plaket takdim etti.

PAYLAŞ
GÖNDER
ERÜ, THE Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında İlk 500 Üniversite Arasında ERÜ, THE 2024 Asya Üniversiteleri Sıralamasında İlk 500’de NNYÜ’de Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi Yapıldı ERÜ Patent Tescil Başvurusu’nda İlk 4’te Yerini Aldı 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergi Açılışı gerçekleştirildi Kayseri Üniversitesi, İşgücü Piyasalarında İhtiyaç Duyulan Alanlarda Eğitim Veriyor KAYÜ Rektörü, Çok Kitap Okuyan Öğrencileri Ödüllendirdi “Kayseri’de tekli eğitime geçilmesi için en az 15 okula daha ihtiyaç var” ‘Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi Erciyes Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı Kayseri Üniversitesi ile Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Arasında İki Ayrı Protokol İmzalandı Rektör Prof. Dr. Altun, Uluslararası Öğrenciler ile Buluştu Eğitimci Merve Gülcemal, ERVA'da 'Edeb'i Anlattı ERÜ, Sürdürülebilirlik 2024 Sıralamasında 8. Oldu ERÜ Tarafından Düzenlenen 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı Sona Erdi ERÜ’de Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı Düzenlendi Altun: “Araştırma merkezlerimiz üniversitemizin yukarıda kalmasına katkı sağladı ERÜ Malezya’daki 3 Üniversite ile İş Birliği Yapacak ERÜ’ye TÜBA’dan 3 Ödül AGU¨ O¨gˆretim U¨yesi Dr. Erdem’e U¨stu¨n Bas¸arılı Genc¸ Bilim I·nsanı O¨du¨lu¨ NNYÜ’de “Diş Hekimleri İçin Sağlıklı Yaşam Rehberi” sempozyumu Deprem Bölgesinden Kayseri’ye gelen öğretmenlere, Öğretmenler Günü yemeği ERÜ Araştırma Üniversiteleri Sıralamasında Devlet Üniversiteleri Arasında 8. Sırada Yer Aldı Erciyes Üniversitesi, ORA-KAF’23'e Ev Sahipliği Yapacak Bakan Yusuf Tekin: “Eğitimin başlangıç noktası ailedir”
×