Kaçak avlanmanın cezası ne kadar 2021

Kaçak avlanmanın cezası ne kadar 2021
Kaçak ve usulsüz avlanma suçunu işleyenlerin karşılaştıkları yaptırımlar sadece para cezası ile sınırlı kalmıyor. 2020 yılından bu yana toplam 80 vasıtaya da el konuldu.

Orman yangınları, küresel ısınma ve aşırı betonlaşma gibi halihazırda ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen faktörlerin yanında bir de kaçak ve usulsüz avlanma var. Her yıl içlerinde soyu azalan ve doğal yaşamın sürdürülebilir olması için büyük önem taşıyan türlerin de bulunduğu binlerce canlı bu yolla katlediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler, yürüttüğü sıkı çalışmalarla bu suçu işleyenleri tespit edip caydırıcı cezalarla önüne geçilmesi için 7 gün 24 saat mesai harcıyor.

Yasalarla da sabit olan bu suç eyleminin karşılığında, kaçak ve usulsüz avlanan kişi avlanmadan men edilmeyle ya da hakkında tutanak düzenlenmesiyle kurtulamıyor, avlanmaya dahil tüm eşya ve araçlara model ya da maddi değeri fark etmeksizin el konuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığının konuyla ilgili verdiği bilgi şöyle:

“4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda; av koruma kontrolüyle görevli olanlar bu kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye; yasaklanan fiillerin konusunu oluşturan veya bu fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleri ile avlanmada kullanması veya avlaklarda, Pazar yeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkili bulunmaktadır.

Ayrıca 4915 sayılı Kanun uyarınca yasaklara uymayanlar hakkında da işlenmiş olunan fiilin durumuna göre idari para cezası ve mülkiyeti kamuya geçirme kararı ile yaban hayatına verilen zarardan dolayı da tazminata hükmedilmektedir.”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yasa dışı av sırasında kabahatin konusunu oluşturan eşyalar var ise değeri ne olursa olsun bunlara el konuluyor ve mahalli mülki amirlikçe mülkiyeti kamuya geçiriliyor. Karar kesinleştikten sonra satılarak Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletme hesabına aktarılıyor. Ayrıca yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme sebebiyle hayvan türlerine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen tazminat bedelleri kabahatlilerden alınıyor.

2020’de yasa dışı av nedeniyle 2732 eşyaya el konuldu. Bunlardan 58’i araç (traktör, otomobil, kamyonet vs.) 1353’ü tüfek, 174’ü ses cihazı (ses çıkararak hayvanları hile ile avlama yöntemine yönelik cihaz) 1147’si ise tuzak, kapan, ilmek gibi eşyalar.

2021’de de bugüne kadar 22 araç, 695 tüfek, 38 ses cihazı ve 2 bin 669 diğer malzemeler olmak üzere 3424 eşyaya el konuldu.

Kaynak: TRT Haber

PAYLAŞ
GÖNDER
×