Bahçeli: Terörizmin siyaset ayağı kapatılmalıdır

Bahçeli: Terörizmin siyaset ayağı kapatılmalıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli; "HDP kapatılmalı, yöneticileri hakkında hukukun gereği yapılmalıdır. Eğer hukuk varsa terörizmin siyaset ayağı kapatılmalıdır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, demokrasinin var olabilmesi, işlevsellik kazanabilmesi, hak ettiği itibara kavuşabilmesinin sözle değil, öz ve içerik açısından benimsenmesiyle mümkün olduğunu belirterek, “Bunun vasıtası da, sosyal ve siyasal yapıda düşünce açısından doğal görülen farklılıklara saygı duyularak meşruiyet ve hukuk alanı içinde kalmak kaydıyla serbestçe ifade edilmesidir. Türk demokrasi tarihine bu zaviyeden baktığımızda, nükseden bunalımların kökeninde, sağlıklı ve dengeli bir iktidar-muhalefet ilişkilerinin kurumsallaşmaması yatmaktadır. Böylesi bir ortamın yokluğu, bir yandan siyasî sistemin çözüm ve değer üretme kabiliyetini ortadan kaldırırken öte yandan meşruluk ve çoğulculuk tartışmalarını da ister istemez beraberinde getirmektedir” diye konuştu.


Türkiye'de demokrasinin temel zafiyetlerinden birisinin demokratik uzlaşma kültüründen mahrumiyet, hedeflenen siyasi istikrarın tesisi yönünde ciddi bir engel olarak varolageldiğini aktaran Bahçeli, “Partimiz yıllardan beri, uzlaşma kültürünün eksikliğine vurgu yapmış, işbirliği, yapıcı muhalefet ve yol gösteren eleştiriler ile yeni bir siyaset anlayışının yerleşmesine önayak olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle artık yüksek hedefleri ihtiva eden yeni bir sayfa açılmış, böylelikle siyasi ve ahlaki uzlaşmanın güzelliklerle dolu mecrasına geçilmiştir. Cumhur İttifakı'nın gayesi yeni sistemin ilke ve kurumlarıyla olgunlaşıp kökleşmesini temin etmek, bunun yanında siyasetteki katılıkları yumuşatarak kutuplaşmaları törpülemektir” ifadelerine yer verdi.

MHP olarak, özellikle uzlaşma kültürüne sahip olmayan ve kendine güç vahmetmeye başlayan siyasi partilerin toplumsal huzursuzluğu derinleştirdiğine inandıklarını dile getiren Bahçeli, “Türk siyasetinin aştığı zorlu merhaleler dikkate alındığında, bu eğilim siyasal anlamda bir geriye kıvrılıştan başka bir anlam taşımayacaktır. Türkiye'nin çok partili demokrasi tecrübesinde yetmiş beş yılı geride kalmıştır. 1946'dan 2021 yılına uzanan bu zor ve sancılı süreçte, demokrasi ve siyasi etik tartışmaları da sürekli gündemdeki sıcaklığını korumuştur. Bir ahlak ve fazilet rejimi olan demokrasinin yaşayıp gelişebileceği manevi iklimin vazgeçilmez ihtiyaçları, temiz ve namuslu siyasetin ahlaki temelleri ile demokratik meşruiyetin icapları gibi ana sorunlar, bu tartışmaların merkezinde yer almıştır” dedi.

“Mühürlü kalpler görmese de Türkiye'nin bahtı açık, milli birlik ve dayanışma ruhu düne nazaran daha da sağlamdır”
Gelinen aşamada Türkiye'nin 75 yıllık yolculuğunda, güçlü temellere kavuşmasında önemli mesafeler kat edildiğini itiraf ve ifade etmek istediğini söyleyen Bahçeli, “Mühürlü kalpler görmese de Türkiye'nin bahtı açık, milli birlik ve dayanışma ruhu düne nazaran daha da sağlamdır. Amacı, ülkeye ve millete hizmet olan siyasetin ahlaki değerlerle bezenmesi bize göre bir mecburiyettir. Siyasetin ikbal aracı olarak görülmesi ve demokratik rekabete dayalı hizmet yarışı olan seçimlerin menfaat ve ihtiras yarışına dönüştürülmesi namuslu siyaset anlayışıyla örtüşmeyecektir. Bu tehlikeyi herkesin idrak etmesi ve ahlaki sınırlarda kalması zaruridir” değerlendirmesini yaptı.

“Gerçekte dürüstlük pahalı bir mülktür, zillete düşmüş ucuz insanlarda asla durmayacak, asla bulunmayacaktır”
MHP lideri Bahçeli, Türk halkının aldatılması, umut tacirliğinin kamçılanması, yalanın egemenlik kurması, halk dalkavukluğunun öne çıkması ve demagojinin geçer akçe görülmesinin açıkça millet iradesine fesat karıştırmak olduğun ifade ederek, “Bunun adı da işin özünde ‘milli irade gasbı'dır. Nihayetinde milli iradeyi gasp etmek için hezeyandan hezeyana koşan palavracı siyaset meddahlarının hala varlığı, ahlaki temele yaslanan dürüst ve namuslu siyaset anlayışının yeterince kök salamadığına işarettir. Gerçekte dürüstlük pahalı bir mülktür, zillete düşmüş ucuz insanlarda asla durmayacak, asla bulunmayacaktır” açıklamasını yaptı.
Yaptığı hatırlatmalarda kastının, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18- 20 Haziran 2021 tarihinde Gaziantep'te düzenlenen ‘Belediye Başkanları Çalıştayı'nın açılışında konuşan Kılıçdaroğlu geçmiş beyanlarıyla ters düşmüş, yine baltayı taşa vurmuştur” olduğunu belirten Bahçeli, “İbn-i Haldun'un, ‘insan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür' sözü adeta Kılıçdaroğlu için özel söylenmiş gibidir” dedi.

“Bu zatın ne sözü sözdür, ne de siyaset anlayışı millet ve ülke yararınadır”
Kılıçdaroğlu'nun siyasi hıncına yenildiğini, menfaat hırsına boyun eğdiğini, akli ve zihni melekelerinin mefluç hale geldiğini belirten Bahçeli, “Bu zatın ne sözü sözdür, ne de siyaset anlayışı millet ve ülke yararınadır” diye konuştu.

“Bu belediyeler gökten zembille inmemiş veya Kılıçdaroğlu'nun terekesinden çıkmamıştır”
Kılıçdaroğlu'nun ülke nüfusunun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiği ifadesini hatırlatan MHP lideri Bahçeli, “Milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, egemenlik yetkilerini ülkenin her noktasında aracısız, fasılasız ve doğrudan kullanmaktadır. Kaldı ki CHP'li belediyeler devletin hükmü şahsiyetinden bağımsız ya da özerk bir yönetim değildir. Bu belediyeler gökten zembille inmemiş veya Kılıçdaroğlu'nun terekesinden çıkmamıştır” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir”
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini muhataralı bir dille vurguladığını belirterek, şunları söyledi:
“Bu bize göre potansiyel bir ayrımcılığın, hatta devlet içinde başka bir devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şeklidir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir. Belediye yönetimleri millete hizmetin ilk halkasıdır. Belediye başkanları da seçildikleri andan itibaren siyasi düşüncesi ve parti aidiyeti ne olursa olsun yörelerindeki herkesi kucaklamakla mükelleftir. Şehrinin emini ve emanetçisi olan belediye başkanlarının başka türlü davranması ahlaki ve hukuki keşmekeşliklere kapı aralayacak, ortam açacaktır.”

“Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarıyla hazine bulmadı, ortaya çıkan faturayı da cebinden ödemedi”
Kılıçdaroğlu, 11 Mart 2020'den 14 Haziran 2021'e kadar 4 milyon 550 bin haneye ayni yardım, 1 milyon 465 bin haneye nakdi yardım yaptıklarını, 1 milyon 200 bin hanenin borcu olmasına rağmen suyunu kesmediklerini, 150 milyondan fazla da maske ve dezenfektan dağıttıklarını duyurduğunu anımsatan Bahçeli, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Dilerim ki, azımız çok, eksiğimiz yok olsun. Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarıyla hazine bulmadı, mirasa konmadı, kendi adına darphane kurmadı, ortaya çıkan faturayı da cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ne yapıldıysa, ne verildiyse, helali hoş olsun, devletimizin bütçe imkanlarıyla, milletimizden toplanan vergilerle muhtaçlara ulaşıldı, yardım bekleyenlerin elinden tutuldu” diye konuştu.

“Biz demiyoruz ki, bir elimiz yağda diğeri baldadır ama CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir Türkiye tablosu kesinlikle söz konusu değildir”
CHP'li belediyelerin övünecek veya övülecek bir şeyi olmadığını, aksine her belediye başkanının görevinin gereğini yaptığını ve Kılıçdaroğlu'nun da böbürle böbürlene istismara yakayı kaptırdığını söyleyen Bahçeli şunları kaydetti:

“İşte bu ayıplı bir siyasettir. Biz hangi Kılıçdaroğlu'nun sözüne itibar edelim? Hangi Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına inanalım? Covid-19 salgını boyunca, bir yanda gece yatağa aç girenlerden şikâyet eden, yardımların yapılmadığından dertlenen, yoksulluğun ve işsizliğin artışından bahseden Kılıçdaroğlu'na mı kulak verelim; yoksa sayıları beş milyona yakın haneye ayni ve nakdi yardım yaptıklarını kasıla kasıla anlatan Kılıçdaroğlu'nu mu ciddiye alalım? Hangi Kılıçdaroğlu doğruyu söylüyor? Dahası bu Kılıçdaroğlu'nun kaç yüzü vardır? Türkiye'de 26 milyon 600 bin civarında hanenin olduğu TÜİK'in araştırmalarıyla belirlenmiştir. Demek ki, bu hanelerin beşte birine CHP'li belediyeler yardım etmiştir. Merkezi hükümetin ve diğer belediye yönetimlerinin muazzam desteklerini hesaba kattığımızda esasen ekonomik zorlukların bütçe imkanları nispetinde göğüslendiği anlaşılacaktır. O zaman CHP yönetiminin sosyal ve ekonomik eleştirileriyle ilgili tüm iddiaları çürümüş olacaktır. Biz demiyoruz ki, hiç sorun yoktur. Biz demiyoruz ki, her şey güllük gülistanlıktır. Biz demiyoruz ki, bir elimiz yağda diğeri baldadır. Fakat CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir Türkiye tablosu kesinlikle söz konusu değildir.”

“Bizim askıda ekmek kampanyamızı tenkit edenler, askıda fatura uygulamasına geçtiler”
Meseleleri kavrayan, Türk insanının yanında duran, nimette de külfette de vatandaşlarla bir arada bulunan bir devlet yönetimi, bir Türkiye gerçeği olduğuna vurgu yapan Bahçeli, “Kıskananların çatlaması da doğal olarak beklenmelidir. Bizim askıda ekmek kampanyamızı tenkit edenler, askıda fatura uygulamasına geçtiler. Olsun, yapanı alkışlarız, bir mağduriyetin dahi giderilmesinden memnuniyet duyarız. Millet için varız, millete hizmet aşkıyla doluyuz” dedi.

“Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere, Türkiye muhaliflerine belediye imkanları peşkeş çekilmiş midir?”
Devletin kasası, milletin kesesi üzerinde hiç kimsenin istismar düzeneği kurmasına göz yummayacaklarının altını çizen MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Kılıçdaroğlu, beş CHP'li belediyenin 13 bin 338 sanatçıya yardım yaptıklarını da söylemiş. Peki bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere, Türkiye muhaliflerine belediye imkanları peşkeş çekilmiş midir? Kılıçdaroğlu'nun dost kataloğunda isimleri yazılı mıdır? Bu dost edebiyatının da iyice suyu çıkmıştır” değerlendirmesini yaptı.

“Acaba terörist Demirtaş Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur?”
Kılıçdaroğlu'nun birlikte iktidar olmayı hedeflediği dostları arasında PKK'nın FETÖ'nün, DHKP-C'nin, dış güçlerin Türk düşmanlarını sıralamasındaki yer neresidir sorusunu soran Bahçeli, “Demokrasilerde iktidara dostlarla değil milletle ulaşılır. Bugün dost olanın yarın düşman olmayacağı garanti değildir. Dostuna güvenen şartlar değiştiğinde postuna dolacak samanı da öngörmelidir. Acaba terörist Demirtaş Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Terörist Karayılan Kılıçdaroğlu'nun dost kategorisinde midir? Mesela Muharrem İnce de hala dost mu görülmektedir? Eski çamlardan bardak olmayacağına göre, Kılıçdaroğlu'na tavsiyem akşamları video çekip paylaşmak yerine merhum Zeki Müren'in eski dostlar isimli şarkısını dinleyerek kendisini avutmasıdır” açıklamasını yaptı.

PAYLAŞ
GÖNDER
Başkan Çopuroğlu'ndan Yahyalı Belediyesi'ne ziyaret Özhaseki: “Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de yaptığı hareket asla kabul edilemez” Kılıçdaroğlu’ndan TBMM’de tepki çeken hareket Erbakan: 'Bağımsızlığımızın teminatı çiftçilerimiz faiz yükü altında eziliyor' MHP'li Adnan İncetoprak'tan CHP'li Ümit Özer'e cevap AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Biraz sabır, sonu selamet” Başkan Çopuroğlu, İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısın katıldı BBP'li Çevrim: “Muhsin Yazıcıoğlu'nun Yaktığı Ateş Sönmedi, Sönmeyecek” BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim'e yeni görev Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati’nin ilk mesajı ne oldu? Özhaseki’den Akşener’e: “Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş” Memleket Partisi İl Başkanı Söyler oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız SP Melikgazi’de istifa depremi Fatih Erbakan’dan çarpıcı ‘erken seçim’ açıklaması Erbakan isyan etti: Böyle adaletsizlik olmaz! MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: Ülkedeki problemleri biliyoruz "Milletin iradesini devletin idaresine dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz" Davutoğlu’ndan zam tepkisi: Buna harç değil HARAÇ denir! Kayseri'deki cinayet ve intihar vakaları Meclis gündeminde Erbakan'dan 'dolar' uyarısı: Böyle giderse eski Türkiye'yi mumla ararız! Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması İYİ Partili Yücel’den 'Muhalefet Susturuyor' iddiası Özhaseki: “ABD, AK Parti'yi İktidardan Göndermek İstiyor” KAZIM YÜCEL: PALASLILAR PİSLİK İÇİNDE YAŞIYOR
×