Anadolu Selçuklular döneminin ikinci başkenti: Kayseri

Anadolu Selçuklular döneminin ikinci başkenti: Kayseri
Kayseri Anadolu Selçuklu döneminde en önemli şehir olarak kabul edilirken, 1162 yılında Konya’dan sonra ikinci başkent olarak seçildi.

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu içerisinde 395 yılında yer alan bu bölgede, büyük bir şehir olarak yerini korudu. 691 ve 721 yıllarında Kayseri, kısa sürelerle Arapların akınlarına uğradı ve 1071 yılında Malazgirt zaferinden sonrası Türk topraklarına katıldı.
1067'de Selçuklu komutanı Afşin ile Türk hakimiyetine giren Kayseri; Selçuklu Devleti, Eratna Beyliği, Dulkadiroğulları, Kadı Burhanettin, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti dönemlerini yaşamış, başta Selçuklular olmak üzere her dönemde önemli bir Türk kültür merkezi oldu.
1127 yılında Danişmendlilerin, 1162 yılında ise Anadolu Selçuklularının olan şehir, Selçuklular zamanında Konya’dan sonra ikinci başkent olmuştur. 1244 yılında İlhanlıların saldırısına uğradı ve bir süre Moğol-İlhanlı valilerince yönetildi.

Kayseri 1343 yılında Eretna Beyliğinin, 1398 yılında Osmanlıların eline geçti. 1402 yılında Ankara savaşından sonra Karamanoğullarının ve Dulkadiroğlularının olan şehir, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim’in Iran seferi dönüşünde kesin olarak Osmanlı imparatorluğuna bağlandı.
Selçuklu ordusunun, Moğol ordusu ile 1243 tarihinde yapılan Kösedağ Meydan Savaşı ile Moğol ordusuna yenilmesi, Türk tarihinde bir dönüm noktası oldu ve artık Anadolu’da Moğol hakimiyeti başladı. Gönderdikleri Valilerle Anadolu‘yu denetleyen Moğollar tarafından 150 sene müddetle Kayseri ve Anadolu’nun bütün maddi ve manevi kaynaklarını yağmalandı. Moğol sömürüsü altında ezilen Selçuklu Devleti, bütün gücünü kaybetti ve II. Mesud ‘ dan sonra dağılarak, yerini yeni kurulan beyliklere bıraktı.

PAYLAŞ
GÖNDER
×